Tijdens kraamperiode

                        Zorgen na de geboorte

 

Als je na je bevalling in het ziekenhuis graag je kraamdagen thuis doorbrengt kan dit onder begeleiding van een vroedvrouw.

Naast een aantal controles bij moeder en kind geven we jullie ook advies en ondersteuning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je wenst beroep te doen op een vroedvrouw voor deze zorgen aan huis neem dan nog tijdens je zwangerschap contact op met ons. Ook nu kan je beroep doen op een dienst Kraamzorg. Wanneer je van deze diensten wil gebruik maken, neem dan tijdens de zwangerschap (rond 7 maanden) contact op met de betreffende diensten.

‘t

G

E

B

O

O

R

T

E

H

U

I

S

 

Baby

 

Navelverzorging

Gewichtscontrole

Hulp bij badje

Controle van huidkleur

Hielprik

Ondersteuning bij voeding

Onderkennen van infectie

 

Moeder

 

Controle van baarmoederinvolutie

Controle van infecties

Borstvoedingsadvies

enz…