Visie

 

 

 

Bij 't geboortehuis staat de individuele beleving van het toekomstig ouderpaar centraal. Bevallen is een natuurlijk gebeuren waarbij lichaam en emotie sterk met elkaar zijn verbonden. Het ondersteunen van en vertrouwen hebben in dit natuurlijk verloop is in onze begeleiding van groot belang. We vinden het belangrijk dat iedereen eigen keuzes kan maken en willen koppels daarin begeleiden en ondersteunen.

 

 

t

G

E

B

O

O

R

T

E

H

U

I

S

Vanuit onze begeleiding zetten we twee aspecten centraal; het medische aspect en deondersteunende functie. Het medische aspect houdt opvolging van zwangerschap, arbeid, bevalling en kraamperiode in.

Het ondersteunde aspect de informatieve, emotionele en tastbare ondersteuning tijdens de verschillende fasen.

 

Wanneer moeder en kind hun wegen kunnen gaan, dan zal het moederschap aangenaam om dragen zijn

en het vaderschap een verrijking en bron van geluk.