Bewust zwanger

 

Lang dacht men dat de beleving van de baby begon bij de geboorte. Als een baby geboren wordt, heeft hij echter al een hele geschiedenis achter de rug... Tijdens deze info avond willen we jullie graag meer info geven opdat jullie de zwangerschap "bewust" zouden beleven. Het is een meerwaarde deze bewustmakings avond zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te volgen. Uiteraard is de partner welkom !

 

 

 

 

 

 

De info avond "bewust zwanger" gaat door in de praktijk te Zwijnaarde op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.

 

Je kan inschrijven (via mail: veronique.laureys@tgeboortehuis.be) voor de volgende data:

22 dec '10: vrij

9 febr '11: vrij

23 maart '11: vrij

11 mei '11: vrij

22 juni '11: vrij

 

Graag voor deze info avond 23 storten (per koppel) op rekening nummer 001 4803353 86, met vermelding van jouw naam en nummer van de groep. De mutualiteit zal hiervan 12,74 terug betalen. Het supplement wordt soms door de hospitalisatie verzekering terug betaald.

t

G

E

B

O

O

R

T

E

H

U

I

S